Μια παράλληλη δραστηριότητα που ασκούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ είναι η εκτίμηση και αγορά ασημένιων τιμαλφών κατά περίπτωση ανά αντικείμενο.

Στην κατηγορία των ασημένιων κοσμημάτων / αντικειμένων υπάρχει το πρόβλημα της σφράγισης. Επειδή τα εργαστήρια ανά την Ελλάδα και γενικά ανά τον κόσμο είναι πολλά που ασχολούνται με την κατασκευή αυτών που κάποτε χαρακτηρίζαμε χαμηλής αξίας «ψεύτικα», δεν εντυπώνουν την ποιότητα του ασημιού που χρησιμοποιούσαν στο δημιούργημά τους, έτσι συχνά βλέπουμε σφραγίδα 600, 650, 750 ή 900 που δεν ανταποκρίνεται στη πραγματική ποιότητα του μετάλλου.

Συνεπώς η εκτίμηση πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση ανά αντικείμενο.

Μία ενδεικτική αλλά όχι δεσμευτική τιμή αγοράς είναι τα 0,48€/γραμμάριο.