Ξανά πάνω από τα 1900$ η τιμή του χρυσού σήμερα. Στα 365€ η τιμή της Χρυσής Λίρας Αγγλίας. Με την πολιτική αβεβαιότητα της καθημερινότητας σε διεθνή επίπεδο ήταν εύλογο ότι θα επηρεαστεί και η τιμή του χρυσού. Με την προσοχή στραμμένη στις εξελίξεις περιμένουμε τελικά να δούμε εάν ο χρυσός θα λειτουργήσει ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Στα 289€ η τιμή της Χρυσής Λίρας Ελβετίας, χρυσό εικοσάφραγκο, είναι μία ευκαιρία; Οι εξελίξεις θα δείξουν…