Στα 1.910$/oz η τιμή του χρυσού σήμερα στα Διεθνή χρηματιστήρια. Όπως είχαμε αναφέρει η πολιτική αβεβαιότητα ωθεί την τιμή του πολύτιμου μετάλλου πιο υψηλά σε εκπολιτιστικό επίπεδο. O Baiden δηλώνει ότι η Ρωσία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα το αφήσει να περάσει – ψάχνει ενδείξεις ότι η Κίνα είναι υπεύθυνη για τον COVID-19 αναζητώντας αποδείξεις.

Ταυτόχρονα, σε οικονομικό επίπεδο οι τιμές των εμπορευμάτων είναι στα υψηλότερα επίπεδα του έτους. Αναμένονται οι εξελίξεις…

Η τιμή αγοράς Χρυσής Λίρας Αγγλίας παραμένει σταθερή πάνω από τα 345€ ενώ στα 360€ βρίσκεται η πώληση.

Η τιμή της Χρυσής Λίρας Γαλλίας στα 265€ , στα ίδια επίπεδα τιμών καμώνονται και οι τιμές των Χρυσών Νομισμάτων Ιταλίας και Ελβετίας.