Η εταιρεία Ελληνικά Ανταλλακτήρια Μετάλλου εκτελώντας παραγγελία ιδιώτη, ζητάει προς αγορά Αιγυπτιακά, Τουρκικά και γενικώς Οθωμανικά Νομίσματα, οποιασδήποτε χρονολογίας. Παραδείγματα των ζητούμενων χρυσών νομισμάτων αποτελούν τα Κεπάλ, τα Ατακτουρκ, το Πεντόλιρο Τούρκικο, το Πεντόλιρο Αιγυπτιακό κ.α.

Η προσφερόμενη τιμή είναι 5,00€ – 50,00€ επιπλέον της αξίας τους ανά κομμάτι εκτιμώντας την κατάσταση, την παράσταση και την κοπή!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού καλώντας στο 2310 651 590 με τον ειδικό σύμβουλο τιμαλφών και χρυσών νομισμάτων της εταιρείας μας.

_

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Κράτους

Καραολή & Δημητρίου 243, Ηλιούπολη Τ.Κ. 56431, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία: 2310 651 590 | www.ellinika-antallaktiria.gr