Το φως στην άκρη του τούνελ για πιθανή εύρεση λύσης στον Ουκρανικό πόλεμο οδήγησε την τιμή του χρυσού σε χαμηλότερα επίπεδα. Η τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας είναι στα 385,00€, η τιμή της χρυσής λίρας Τουρκίας στα 325,00€, η τιμή της χρυσής λίρας Ελβετίας στα 285,00€, η τιμή της χρυσής λίρας Ιταλίας στα 285,00€ και η τιμή της χρυσής λίρας Γαλλίας στα 285,00€. Η πορεία θα δείξει αν πρόκειται για διαμόρφωση μιας νέας τιμής βάσης άνω των 55.000€/kg. ή για τα υψηλά από τα οποία θα πέσει.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο για το βόρειο ημισφαίριο της γης όπου παραδοσιακά ξεκινά η ζήτηση για χρυσά κοσμήματα!