Μια παράλληλη δραστηριότητα που ασκούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ είναι η εκτίμηση και αγορά ασημένιων τιμαλφών κατά περίπτωση ανά αντικείμενο. Στην κατηγορία των ασημένιων κοσμημάτων / αντικειμένων υπάρχει το πρόβλημα της σφράγισης. Επειδή τα εργαστήρια ανά την Ελλάδα και γενικά ανά τον κόσμο είναι πολλά…